Μηχανής και Χειρός

Για περιτύλιξη όπου είναι απαραίτητη η κυκλοφορία του αέρα στο περιεχόμενο τους, όπως κηπευτικά, νωπά φρούτα, τρόφιμα και ανθοκομικά.

ΔιάστασηΧρώμα
Χειρός 0,50x500mΛευκό και Κόκκινο
Μηχανής 0,50x3000mΛευκό και Κόκκινο